Prosinec 2011

Zikmund Lucemburský

22. prosince 2011 v 16:44 | gabča |  dějepis

Zikmund Lucemburský

+Žil v letech 1368 až 1437
+Českým králem byl v letech 1436-1437,římským císařem 1433-1437
+Pocházel z rodu Lucemburků
+Sídlil v Uherském Budíně,krátce pak na Pražském hradě

Zikmund Lucemburský je v povědomí českého národa zapsán jako krutý a lstivý cizinec,který se nevybíravým způsobem vměšoval do domácích záležitostí státu.Takový názor je ale vůči tomuto králi docela nespravedlivý a je třeba přemýšlet o tom,proč podstatná část Evropy vnímá Zikmunda jako velmi schopného a osvětového panovníka.

Zikmund se narodil jako druhý syn císaře Karla IV.Na nástupnictví trůnu po Karlově smrti v roce 1378 tedy pomýšlet nemohl.To připadlo jeho staršímu bratrovi Václavu IV.Vzkvétající země za vlády "otce vlasti" se ale brzy po jeho smrti proměnila v slzavé údolí.Na vině byla zpočátku morová epidemie.Mor do Evropy dorazil v polovině 14.století a v 80.letech byl na svém vrcholu právě v českých zemích.K tomuto neštěstí se brzy přidala krize hospodářská a dlouho ne sebe nedala čekat ani krize politická.

V 90.letech se proti králi vzbouřila česká šlechta.Ale ani v Evropě nabyla pro krále situace právě růžová.Kromě kralování v Čechách zastával Václav IV.také funkci krále římského.Na začátku nového století pomýšlel i na císařský trůn,ovšem místo toho byl sesazen i z trůnu římského krále.Situace využil Zikmund,který už od roku 1387 vládl v Uhrách.V roce 1401 poprvé vrhl do Čech a začal plenit a zabírat hrady české šlechty.Moc dobré jméno si tu neudělal.A tak není divu,že když se o tři roky později do Čech vrátil Václlav IV.,byl zde přivítán s úlevou.Král navíc podpořil Jana Husa a jeho snahu o reformu církve.Později se mu však situace vymkla z rukou.

Václav IV.se nikdy císařského trůnu nedočkal.Ten v roce 1411 obsadil jeho bratr Zikmund.Čekal ho nelehký úkol.Katolická církev,jedna z nejmocnějších sil v říši,právě prožívala tzv. papežské schizma.Rozhádaní představitelé katolické církve nezávisle na sovbě zvolilitři papeže a nebyli se schopni dohodnout,který z nich je ten pravý.Nový císař proto nechal svolat koncil v německém městě Kostnici,kde se měl tento problém vyřešit.Jedním z vedlejších bodů koncilu byl proces s českým kazatelem Janem Husem,který svým kázáním v Praze vystupoval proti katolické církvi.

Husa do Kostnice povolal z titulu svého úřadu právě Zikmund.I když na samotný proces s revoltujícím kazatelem posléze neměl žádný vliv,ba dokonce se snažil o Husovo propuštění,česká historie císaři připisuje vinu za jeho smrt.Zikmunda z Husovy smrti vinila také tehdejší česká šlechta a v zemi se rozhořela husitská revoluce.V roce 1419 vtrhli husité na novoměstskou radnici a vyhodily sedm konšelů z oken.Tento vražedný akt vstoupil di historie pod názvem první pražská defenestrace.Když se o tom dozvěděl král Václav IV.,zemřel na následky mrtvice.

Český trůn zdědil v roce 1419 Zikmund,ovšem husité mu neumožnili usídlit se v Praze.Proto o rok pozdějivytáhl král do Čech s vojskem,které s s husity střetlo 14.července 1420 v bitvě na Vítkově.Zikmund byl poražen a posléze vypuzen ze země.Zpátky se mohl vrátit až po více než patnácti letech,kdy se husité sali zničili v bitvě u Lipan.Na český trůn usedl Zikmund tedy až v roce 1236.To mu zbýval už jediný rok života.


Primáti mizí

16. prosince 2011 v 18:53 | gabča |  přírodopis

Primáti mizí!

Na světě dnes žije 634 druhů primátů-tedy poloopic,opic a lidoopů.A celá polovina z nich je podle Světového svazu na ochranu přírody v nebezpečí vyhubení.Hlavním důvodem je to,že primátům mizí půda pod nohama-pralesy,ve kterých žijí,stále ubývá.V některých částech světa navíc lidé opice loví kvůli masu a přísadám,které používá tradiční čínská medicína.Nejhůř jsou na tom opice ve Vietnamu a Kambodži,mezi které patří i gobin žlutolící.


Svatá ludmila

16. prosince 2011 v 18:47 | gabča |  dějepis

Svatá ludmila

+Provdala jsem se za knížete Bořivoje I,z rodu Přemyslovců,který vládlstředním Čechám.

+Po manželově smrti jsem pomáhala vládnout svým synům a vychovávala vnuky Václava a Boleslava.

+A jak jsem zemřela?O život mě připlavil spor s mojí snachou Drahomírou,která měla vládnout,než budou vnuci dospělí. Drahomíra na mě poslala členy svojí družiny,kteří mě uškrtili na hradě Tetín.Z pohledu historie to možná nebyla špatná smrt-lidé na mě jen tak nezapomněli a v 11.století mě dokonce prohlásili za svatou.


Jan Evangelista Purkyně

10. prosince 2011 v 21:43 | gabča |  známé osobnosti

Jan Evangelista Purkyně

V životě toho stihl hodně.Byl lékařem,biologem a filmovým animátorem.Narodil se v Českých Libochovicích.

+Vzdělání jsem získal u katolického řádu,ale víra pro mě nebyla to pravé,takže jsem odtud odešel,živil se jako vychovatel a v Praze vystudoval lékařství.

+Na univerzitě v pruské Vratislavi se mi dostal do ruky mikroskop,díky kterému jsem se na lidské tělo podíval opravdu důkladně.Objevil jsem spoustu nových věcí,které po mně dostaly jméno:Purkyňovy buňky v mozku,Purkyňova vlákna v srdci ..

+Po návratu do Prahy jsem místo bádání organizoval-založil jsem Fyziologický ústav a také časopis Živa,který vychází i nyní.

+A nesmím zapomenout na animovaný film!V roce 1861 jsem si nechal sestavit kotouč s obrázky lidského srdce.Ten po rozpohybování ukázal,jak vlastně srdce tluče a pracuje.Byl jsem první,koho napadlo,že animace nemusí sloužit jen zábavě,ale i vědě.


Kolik procent vody máme v krvi?

10. prosince 2011 v 20:33 | gabča |  přírodopis

Kolik procent vody máme v krvi?

Lidské tělo je z velké části tvořeno vodou a tak i v krvi je vysoký podíl této tekutiny.Její nejdůležitější složka-krevní plazma-je tvořena až z 91% vodou.Dohromady s krevními buňkami je v krvi přibližně 83% vody.


váha sluneční soustavy

9. prosince 2011 v 17:52 | gabča |  zeměpis
Součet hmotnosti všech těles naší sluneční soustavy je astronomických 1 988 919 759 000 000 000 000 000 000 000 kg.Jak by se tohleto číslo vyjádřilo slovně,se mě neptej.Zajímavé je,že samotné Slunce tvoří přibližně 99,866 % celkové hmotnosti.


Vašouchy

9. prosince 2011 v 17:46 | gabča |  zajímavosti

Vašouchy

Vašouchy nejsou žádné exotické jídlo,ale obyčejné české bramboráky.Vašouchy jsou jen jiný krajový název pro tuto bramborovou pochoutku.


nahožábří plži

9. prosince 2011 v 17:39 | gabča |  přírodopis

Nahožábří plži

Všichni mořští plži jsou měkkýši-tedy živočichové,ke kterým patří také mlži.hlavonožci a pár málo známých zvířat,jako jsou třeba chroustnatky nebo kelnatky.O těch nejbarevnějších a nejpestřejších z nich by ti zoolog řekl,že patří do skupiny nahožábrých plžů.Nemají žádnou ulitu a mohou být dlouzí až 60 centimetrů.


citáty o bláznech

8. prosince 2011 v 17:33 | gabča |  citáty
moudří plodí nové myšlenky
a blázni je rozšiřují

(Heinrich Heine)

Bláznovství obchází kolem
světa jako slunce.Není místa,
kde by nesvítilo.

(Wiliam Shakespear)

nejvyprahlejší místa

8. prosince 2011 v 17:29 | gabča |  zeměpis

6 nejvyprahlejších oblastí světa

1.Sahara
2.Severoamerické pouště
3.Gobi a spol....
4.Ledová poušť na Antarktidě
5.Studené sucho-v Patagonii
6.Suchá Austrálie


olympijské kruhy

8. prosince 2011 v 17:17 | gabča |  zajímavosti

Co představuje pět olympijských kruhů?

Tento symbol,který je i součástí olympijské vlajky,je starý 94 let.Pět vzájemně propletených kruhů představuje všech pět kontinentů,které jsou vzájemě propojeny olympijskou myšlenkou.


Svatováclavská koruna

8. prosince 2011 v 17:08 | gabča |  dějepis

Svatováclavská koruna

Pro svou korunovaci českým králem v roce 1347 si Karel IV. nechal vyrobit Svatováclavskou korunu,náš nejcenější korunovační klenot.Ta se ke korunovaci českých králů používala od roku 1836.Ke koruně se váže pověst,že kdo si ji neoprávněně posadí na hlavu,do jednoho roku zemře.Přesně to se stalo za druhé světové války říšskému prortektorovi Reinhhardu Heydrichovi.
Zlatou korunu zdobí 96 drahokamů a 20 perel.


vtípky o počítači

7. prosince 2011 v 17:43 | gabča |  vtipy
Jak se modlí počítačoví maniaci?
Ve jménu otce,syna i ducha svatého,ENTER.


Víš,kolik je osm trilobitů?
No přece jeden trilobajt!

Které místo v Praze
má svoji "ajpí" adresu?
Náměstí I.P.Pavlova


Stolování lovců mamutů

7. prosince 2011 v 17:29 | gabča |  dějepis

Stolování lovců mamutů

V jeskyni Qesem Cave v Izraeli našli archeologové kosti zvířat,která ulovili lidé ze starší doby kamenné čili paleolitu.Zkoumání kostí ukázalo dvě věci-zaprvé lidé ve starším i středním paleolitu nebyli žádní mrchožrouti,ale skvělí lovci,kteří pravidelně zdolávali jeleny,koně a tury.A za druhé-kultura stolování-těchto lovců se během času významě měnila.zatímco ve starém paleolitu se kolem uloveného zvířete seběhla celá tlupa a každý si nešikovně upižlal svůj kus masa,ve středním paleolitu už všechno mělo svůj řád.Pravidelné rýhyna kostech ukazují že maso porcovalo jen pár zkušených řezníků,kteří jej pak rozdělovali mezi členy své tlupy.JEŽEK

7. prosince 2011 v 17:04 | gabča |  přírodopis
JEŽEK

vejtaha
Ježek: Jsem ježek,a kdybych nebyl v ZOO,mohl bych žít kdakoli v Evropě,Asii a Africe.Patřím mezi hmyzožravce-tedy nejstarší savce na světě.Moji příbuzní se na zemi objevili už v druhohorách.

rozmnožování

Samičkám ježka se narodí rovnou 4-5 mláďat.Jsou holá,slepá a mají měkoučké bodlinky,takže první týden života tráví jen v hnízdě.Pak už je samička vodí na procházky.

jazyk

Podle slova hmyzožravci by se mohlo zdát,že jedí hlavně hmyz,ale va skutečnosti nejsou vybíraví a sežerou,na co přijdou.Kromě hmyzu taky jedí dešťovky,žáby,slimáky,ovoce a ptačí vajíčka


vesmír

2. prosince 2011 v 21:07 | gabča |  přírodopis

Co všechno je Vesmír?

Největší část vesmíru tvoří našim smyslům skrytá temná hmota(23 %) a temná energie(73 %).Na pozorovatelné objekty pak zbývá jen malinkatá část-pouhá čtyři % vesmíru.

PYTLÍK PLNÝ HVĚZD
Galaxie je hvězdná soustava složená z hvězd,mlhovin,mezihvězdného prachu a temné hmoty.Všechny hvězdy obíhají kolem společného středu.Někdy jsou jich stovky miliard,jindy až tisíce miliard."Tolik?" Ve středu většiny galaxií se nachází takzvaná černá díra.Naše galaxie se jmenuje Mléčná dráha.

CO SPOLKNE,TO NEVIDÁ
Černá díra je vesmírný objekt s tak silnou gravitací,že ho nic nemůže opustit.Ani světlo.Zkrátka co černé díry jednou pohltí,nemá šanci uniknout.Není možné je přímo pozorovat,ale jejich existenci předpověděl v roce 1915 slavný fyzik
Albert Einstein, ve své obecné teorii relativity.A teď sipředstavte:V okolí černých děr se zpomaluje čas.

ROZPÁLENÉ KOULE
Hvězdy jsou díky své gravitaci(přitažlivosti) téměř kulaté.Hvězdy mají různou barvu podle toho,jakou mají teplotu.Nejteplejší hvězdy jsou modré a nejchladnější červené.Ale i ty chladné bývají pořádně horké-kolem 3000 stupňů Celsia.Nejbližší hvězda k Zemi je Slunce.

VESMÍRNÍ TULÁCI
Ani planety nemají svým tvarem ke koulím daleko.Putují po oběžné dráze kolem hvězd.Planety mohou být kamenné (jako Země),nebo složené z plynů.Kolem sebe mívají měsíce,některé hned několik.Existují ale taky mezihvězdné planety-samotáři,kteří nejsou vázáni k žádné hvězdě.